Joukkoliikenteen karsiminen Säynätsalosta on alkamassa?

Jyväskylän seudun joukkoliikennejaoston linjastosuunnitelmat heikentäisivät oleellisesti Säynätsalon yhteyksiä keskustaan sekä etenkin Muurameen.  

Vaikka Muuramen keskusta kuuluu eri kuntaan, se on Säynätsaloa lähin vähittäiskaupan keskittymä ja ainoa sellainen tällä samalla bussilippuvyöhykkeellä. Ostosmatkat Keljon keskukseen, tai kierto Muurameen Keljonkankaan kautta, maksaa jo ”kaupungin hinnan”. Säynätsalossa toimii nykyisin vain yksi vähittäiskauppa.

Uudistuksessa nykyisin yhteyksiä palveleva linja 21 ajaisi vain varhaisaamussa  (7-9) ja iltapäivässä (14-16) maanantaista perjantaihin, eikä lainkaan lauantaisin ja sunnuntaisin.  21 kääntyisi takaisin Sarvivuorelta.  

Nykyisin Säynätsalon ja Jyväskylän välillä Jyväskylän kunnallinen kaupunkiliikenne tarjoaa puolen tunnin vuorovälit aamusta klo 22:een saakka, ja sen jälkeen tunnin vuorovälit puoleen yöhön.  Uudessa järjestelmässä linja 16 (Muuratsalo-Keskussairaala) ajaisi puolen tunnin välein klo 7-9 ja 14-17.  Muina aikoina vuoroväli saarilta kaupunkiin olisi täysi tunti.   Nykyiset puolen tunnin vuorovälit ovat perustuneet rinnakkaiseen linjojen 21 ja 16 tarjontaan.  Uudistuksessa yhteisväliltä poistuisi  noin 20 arkipäivän lähtöä, viikonlopuilta noin 30. 

Suunnitelmassa Säynätsalo korostuu alueena, jossa henkilöauton saatavuus omaan käyttöön on yhä useammalle välttämätöntä.  Tunnin vuoroväli iltatunteina  voi haitata epätyypillisinä työaikoina kotiin palaavia.  Kaukoliikenteen juna- tai bussimatkoille lähtevien tai niiltä palaavien odotusajat Jyväskylässä kasvavat. Jos Säynätsalon bussi on juuri ehtinyt lähteä, seuraava  on tunnin kuluttua.   

Bussimatkoja Tampereen suunnasta Säynätsaloon on tähän asti lyhentänyt vaihtomahdollisuus Muuramessa, joskin linjan 21 päättärin siirto Muuramessa viime vuonna lisäsi vaihtoon puoli kilometriä kävelyä. 

Säynätsalo on liikenneasenteiltaan varsin jakautunut.  Täällä asuu paljon niitä, jotka eivät pääsääntöisesti käytä lainkaan julkisia, ja talouksien käytössä on kaksi tai kolmekin autoa.  Mutta toisaalta täällä on myös asukkaita, joille julkisen liikenteen käyttäminen on luonnollista ja poikkeustilanteissa turvautuvat takseihin.  Säynätsalossa on Korpilahden jälkeen eniten eläkeläisiä Jyväskylässä. Osa heistä on julkisen liikenteen käyttäjiä.  Ja asiointimahdollisuus Muuramessa säästää heidän matkakulujaan, kun kahden vyöhykkeen joukkoliikennejakson sijasta voikin ostaa vain yhden vyöhykkeen. 

Joukkoliikennesuunnitelmasta asukkaat voivat esittää mielipiteitä huhtikuun loppuun saakka. Jaosto tekee päätökset kesäkuussa.

Säynätsalo on Jyväskylän saaristokaupunginosa. Sillä ei ole yhteistä maarajaa Jyväskylän kanssa, vaan yhteydet kulkevat Muuramen kautta. Säynätsalo oli vuoteen 1993 itsenäinen kunta. Se liittyi Jyväskylään vapaaehtoisella kuntaliitoksella. Säynätsalo oli pitkään puunjalostusteollisuuden keskus. Viimeisenä toimineen vaneritehtaan sulki 2020 UPM.

”Viimeinen taisto” voikin nyt vähän venyä

Kuntavaalien siirtyminen kesäkuulle antaa lisäaikaa keskustelulle tämän alueen teemoista.   

Säynätsalon julkisiin palveluihin kohdistuneet, tai niitä uhkaavat, supistukset ovat tänä talvena suunnanneet kysymyksenasettelun myös siihen, mikä on tällaisen reuna-alueen ihmisiltä lopulta järkevää vaatia. Kun palvelukeskustelu on aiemmin ryöpsähtänyt, teemana on ollut vielä se, ettei kaupunki yksinkertaisesti ””voi ottaa pois”.  Voihan se. 

Säynätsalo-Seuran puheenjohtaja Ilkka Pernu totesi tämän lehden haastattelussa (11.2.21), että kuntapäättäjän pysyvä haaste on ”säilyttää suhteellisuudentajunsa” harkitessaan oman asuinalueensa edun suhdetta koko kaupungin kehittämiseen.  ”Tämä tosiasia on päättäjän hyvä muistaa myös kuntavaaleja kampanjoidessaan”.  Pernu tavallaan varoitti paikallispopulismista täällä.

Säynätsalon palvelut kuuluvat suurempaan kysymykseen siitä, mitä kaupunki reuna-alueilleen tarjoaa ja mitä niiden asukkaiden toisaalta tulisi olla valmiita käymään hyödyntämässä suurissa aluekeskuksissa tai kaupungin keskustassa.  

Lupaisivat ehdolla olevat mitä tahansa, tulevaisuuden suunta riippuu valtuutettujen vaikuttavuudesta ryhmissään ja koko kaupungin linjauksista.  ”Säykki-puoluetta” valtuustossa ei ole, reuna-aluepuolue ehkä rajoitetusti.

Saarilla on paljon eläkeikäisiä, pääasiassa tänne entiselle työpaikkasaarelleen asumaan jääneitä. Terveyspalvelujen loitontuminen keskustaan tai muuten etäälle iskisi ehkä juuri ajankohtana, kun sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntä iän myötä kasvaisi.  Kaupunki voi ainakin tehdä laskemia ikärakenteen kehityksestä ja palvelutarpeista, jotta alasajo viivästyisi, olisi hallittua ja eikä asukkaille kovin traumaattista.  Yksityinen terveyspalvelusektori on laskenut puhtaasti kaupallisten terveyspalvelujen saavan lisää asiakkaita eläkeläisistä.  Mutta Säynätsaloon se visio ei ehkä sovi. 

Tänne nyt muuttavien on helpompi sisäistää ajatus, että Säynätsalo on erityisalue, jossa asukas saa esimerkiksi luonnonläheisyyttä, mutta joutuu sitten hyväksymään suppeat paikallispalvelut.   Eli Säynätsaloon sijoitutaan jo sillä mielellä, että ei olla aivan tavallisella alueella.  Matkailuteollisuus voi tarjota lisäviihtyvyyttä myös paikallisille. 

Katso muita pääkirjoituksia Säynätsalon Sanomissa.

Säynätsalossa olisi täyden palvelun asiamiesposti, JOS —

Pääkirjoitus Säynätsalon Sanomissa 11.3.21

Kaupalliset palvelut ovat asukasmäärän ja palvelujen kysynnän hankala yhtälö.
Säynätsalon Sanomien 11.3.21 etusivulla kerrottiin Postin tilanteesta saarilla.

Säynätsalossa olisi varsin todennäköisesti täyden palvelun asiamiesposti, jos pääsaaren keskustassa olisi säykkiläisten rahoista vielä kilpailemassa kaksi tai kolme vähittäiskauppaa.

Asiamiesposti vähittäiskaupan yhteydessä on kilpailukeino,  varmaan tehossa kakkonen heti Alkon jälkeen.  Mutta kun minkäänlaista kilpailua ei ole, postipalvelu olisikin vain ylimääräinen kustannuserä. 

Asiamiesposti toimi Säynätsalon SIWA:ssa syksyyn 2010 ja SIWA:n suljettua vielä (silloisten mediatietojen mukaan) kahvila-ravintola Saariston Helmen yhteydessä.

Postin aluepäällikkö valistaa painetussa lehdessä Postin palvelumahdollisuuksista alueen 40900 lähiympäristössä. Lähin täyden palvelun posti on Muuramessa. Se on myös ainoa samalla joukkoliikenteen lippuvyöhykkeellä kuin Säynätsalo.

Katso muita pääkirjoituksia Säynätsalon Sanomissa.